Τρόχαλος – Κανονισμοί Αγώνα

Ενημέρωση: 27 Μαρτίου 2022

 

ΓΕΝΙΚΑ : Ο Τρόχαλος είναι ένα αγωνιστικό στοίχημα, μια αγωνιστική δοκιμασία για ικανούς αθλητές ορεινής αντοχής. Η ιδέα για την υλοποίησή του προέκυψε αφού πρώτα χρησιμοποιήθηκε η διαδρομή του σαν βάση για τον αγώνα “Gulag-100” και μετά από παραινέσεις αθλητών, οι οποίοι θεώρησαν τον συγκεκριμένο κύκλο σαν μια σπουδαία ευκαιρία για να επιχειρήσει κάποιος αθλητής να αναμετρηθεί με το χρονόμετρο. Όλη αυτή η “φιλολογία”  συνέβαλε στο να θεσπιστεί ο “Τρόχαλος” ως αγώνας αλλά για λίγους, επιλεγμένους με βάση τη δυναμικότητά τους, η οποία πρέπει να υπερβαίνει κάποιο ελάχιστο όριο, που αρχικά ορίζεται στους 600 ITRA πόντους για τους άντρες και στους 550 για τις γυναίκες. Αντίστοιχα, καθορίστηκαν και αυστηρά όρια έγκυρου τερματισμού: 5:30 ώρες για τους άντρες και 6:15 ώρες για τις γυναίκες.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Για το 2022, πρώτη χρονιά του γεγονότος, η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαΐου 2022, με ώρα έναρξης στις 10:00 το πρωί και λήξη στις 15:30 της ίδιας μέρας (16:30 για τις γυναίκες), με χώρο υλοποίησης του γεγονότος, εκκίνηση/τερματισμό, την τοποθεσία Αηγιάννης του Λιτοχώρου.

ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΕΤΟΧΩΝ : Ως όριο συμμετοχών (πλήθος) ορίζονται οι πενήντα (50), χωρίς καθορισμό ελάχιστης ποσόστωσης για το κάθε ένα από τα δύο φύλα (άντρες/γυναίκες).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ : Καταρχήν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άντρες που έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ως αγωνιστικό κριτήριο, καθορίζεται η ελάχιστη βαθμολογία ITRA, η οποία στους άντρες πρέπει να είναι >600 και στις γυναίκες >550. Ως βαθμολογία 600/550 βαθμών αντίστοιχα, λογίζεται είτε η γενική βαθμολογία (Ρ.Ι.) του αθλητή είτε η βαθμολογία σε έναν έστω αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα ή την παρελθούσα χρονιά και βαθμολογήθηκε ακόμα και από τη HARTA. (Για να βρείτε τη βαθμολογία σας στην ITRA κάντε κλικ εδώ. Για να δείτε τα αποτελέσματα του HARTA Series κάντε κλικ εδώ. Για να υπολογίσετε τη δυναμικότητά σας κάντε κλικ εδώ)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ : Δεν ζητείται ιατρική βεβαίωση καλής υγείας για τη συμμετοχή στη δοκιμασία, αφού για τόσο ακραίες δοκιμασίες δεν μπορούν τέτοιου είδους πιστοποιητικά υγείας να έχουν ιδιαίτερη αξία. Όλοι οι αθλητές όμως θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης για τη συμμετοχή τους στο γεγονός.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Θα υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής, στο διάστημα από 6 Μαρτίου 2022 μέχρι τη συμπλήρωση 50 εγκεκριμένων συμμετοχών, διαφορετικά η διαδικασία θα κλείσει την 2οη Απριλίου 2022.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ και καταβάλλεται με την εγγραφή.

ΠΑΡΟΧΕΣ : Το τίμημα συμμετοχής καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του γεγονότος, τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και αναμνηστική μπλούζα.

ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ : Ως έγκυρος τερματισμός ορίζεται διαφορετικός χρόνος ανά φύλο, ως εξής:

  • Άντρες 5:30 ώρες
  • Γυναίκες 6:30 ώρες

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ : Ορίζεται ένα ενδιάμεσο όριο αποκλεισμού, στο σταθμό “Αηλιάς” στο Κ-24 της διαδρομής, ως εξής:

  • Άντρες 4:00 ώρες
  • Γυναίκες 4:45 ώρες

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ : Η δοκιμασία δεν αναβάλλεται, ούτε ματαιώνεται για λόγους κακών καιρικών συνθηκών. Η εκκίνηση θα δοθεί κανονικά, την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, ασχέτως δε των καιρικών συνθηκών δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση στο χρονικό όριο των 5:30 & 6:30 ωρών αντίστοιχα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : Η διαδρομή είναι κυκλική και αποτελεί συρραφή διάφορων μονοπατιών που κινούνται στις χαμηλές, ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου κοντά στο Λιτόχωρο. Έχει συνολικό ανάπτυγμα 32,7 χιλιομέτρων (20 μιλίων) και συνολική ανάβαση 2.850 μέτρων, με το 98% να κινείται σε μονοπάτια. Η αρχή και το τέλος του κύκλου, βρίσκονται στο δημοτικό άλσος του Αηγιάννη Λιτοχώρου. Η φορά της διαδρομής στον κύκλο του Τρόχαλου είναι αριστερόστροφη, αντίθετη δηλαδή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Συνοπτικά, η διαδρομή περνά από τις παρακάτω τοποθεσίες: Αηγιάννης – Ντελή – Γκόλνα – Άγιοι Απόστολοι – Μύλοι – Ζηλνιά – Χαντόλια – Ασπρόγιες – Κυριακούλα – Μοναστήρι – Κοκκώνα – Καστάνα – Μονοπάτι Ε4  – Δαμασκηνιές – Πόρτες – Παππού Καλύβι – Αηλιάς – Γκολνούδα – Γκόλνα – Μελισσαριά – Τσουκνίδα – Τρόχαλο – Αηγιάννης. Ακριβής περιγραφή της διαδρομής  βρίσκεται εδώ Το ίχνος του ενός κύκλου είναι γνωστό εκ των προτέρων και βρίσκεται διαθέσιμο σε μορφή ψηφιακού αρχείου (gpx) εδώ.

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Όλοι οι αγωνιζόμενοι εφοδιάζονται με μία κάρτα διάτρησης, την οποία οι ίδιοι πρέπει να τρυπήσουν στο 5ο και τελευταίο σημείο ελέγχου “Τσουκνίδα” στο Κ-28 της διαδρομής και να παραδώσουν στη γραμματεία του αγώνας μετά τον τερματισμό τους. Το συγκεκριμένο σημείο, είναι και το μοναδικό χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Η κάρτα πιάνεται με δεματικό (tire-up) πάνω στο γιλέκο του.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Υπάρχουν πέντε σημεία ελέγχου, από τα οποία τα 4 με ανθρώπινη παρουσία, ενώ τα 3 από τα 5 ταυτίζονται με τους τρεις σταθμούς τροφοδοσίας του αγώνα και έχουν ως εξής:
– Κ-3   >>  Γκόλνα
– Κ-9   >>  Ζηλνιά (+ σταθμός)
– Κ-15 >>  Μοναστήρι (+ σταθμός)
– Κ-24 >>  Αηλιάς (+ σταθμός + αποκλεισμός)
– Κ-28 >>  Τσουκνίδα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ : Υπάρχουν τρεις (3) σταθμοί στον αγώνα, οι οποίοι παρέχουν στοιχειώδη τροφοδοσία και υδροδοσία. Στους σταθμούς -και μόνο εκεί- επιτρέπεται η παρουσία μελών των ομάδων υποστήριξης των αγωνιζόμενων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στους σταθμούς δεν προσφέρονται κύπελα μιας χρήσης για υγρά (νερό-αναψυκτικά). Οι σταθμοί τροφοδοσίας βρίσκονται ισόρροπα κατανεμημένοι στη διαδρομή, όσον αφορά τη μεταξύ τους απόσταση και είναι οι εξής:
1. ΖΗΛΝΙΑ (Κ-9)
2. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Κ-15)
3. ΑΗΛΙΑΣ (Κ-24)

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ : Καίριας σημασίας τα νερά πηγών η ρυακιών πάνω στη διαδρομή του κύκλου, πολύτιμα για την υδρολογική ισορροπία των αθλητών. Παρατίθενται εδώ τα χιλιομετρικά σημεία που βρίσκονται τα σημεία πόσιμου νερού: 5 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 20. Από εκεί και μετά ΔΕΝ υπάρχουν τρεχούμενα νερά, παρά μόνο το νερό που προσφέρεται στο Κ-24, στον τρίτο και τελευταίο σταθμό του αγώνα, στον Αηλιά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : Απαγορεύεται η εξωτερική υποστήριξη των αγωνιζόμενων οπουδήποτε αλλού εκτός από το χώρο εκκίνησης/τερματισμού (Αηγιάννης) και το χώρο των τριών σταθμών του αγώνα. Εκεί επιτρέπεται οποιαδήποτε υποστήριξη και χωρίς περιορισμό σε χρόνο (τροφοδοσία, ρουχισμός, μασάζ κλπ).

ΣΥΝΟΔΕΙΑ : Απαγορεύεται αυστηρά η συνοδεία των αγωνιζόμενων έστω και για ελάχιστα μέτρα, από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν συμμετέχει ως αγωνιζόμενος (με αριθμό αγώνα) στο γεγονός. Συνοδεία θεωρείται η παράλληλη πορεία τρίτου προσώπου με τον αγωνιζόμενο, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων μπροστά ή πίσω από τον αθλητή. Η παράβαση του συγκεκριμένου κανονισμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ :  α) μπουφάν αδιάβροχο, β) αλουμινοκουβέρτα, γ) γιλέκο-σακίδιο δ) ασκός/δοχείο/δοχεία υγρών ενός λίτρου, ε) ελαστικός επίδεσμος. Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ελέγχεται στο Σημείο Ελέγχου “Μοναστήρι” (Κ-15) αλλά και στον τερματισμό του κύκλου, στον Αηγιάννη.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ : α) Τροφή στερεή & υγρή, β) Ρολόι GPX, δ) Μπατόν, ε) Κύπελλο πολλαπλών χρήσεων,  στ) χαρτομάντηλα, ζ) κινητό τηλέφωνο

ΠΟΙΝΕΣ : Για όλες τις παραβάσεις των κανονισμών (διάτρηση/απώλεια κάρτας, απουσία υποχρεωτικού εξοπλισμού, συνοδεία, υποστήριξη κατά μήκος της διαδρομής), υπάρχει μία και μόνο ποινή, η ακύρωση!

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ : Όποιος αναγκαστεί να εγκαταλείψει στο μέσον του κύκλου, πρέπει να γνωρίζει πως δεν υπάρχει οργανωμένη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη διαδρομή από πλευράς διοργάνωσης. Τρία σημεία της διαδρομής είναι προσβάσιμα από αυτοκίνητο: Μύλοι, Ζηλνιά, Μοναστήρι, Αηλιάς. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχει ομάδα υποστήριξης, που θα αναλάβει το έργο της τυχόν περισυλλογής του αθλητή που θα εγκαταλείψει.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Προβλέπεται στοιχειώδης ιατρική υποστήριξη και πρώτες βοήθειες μόνο στον Αηγιάννη! Ο κάθε δοκιμαζόμενος έχει την ευθύνη για την αυτοπροστασία του από τραυματισμούς στη διάρκεια της δοκιμασίας!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Δεν προβλέπεται ομάδα ασφάλειας των αγωνιζόμενων από την πλευρά της διοργάνωσης, συνεπώς ο καθένας οφείλει να προστατέψει τον εαυτό του από εξωτερικούς κινδύνους και τραυματισμούς, αναφορικά με το θέμα της διακομιδής του σε έκτακτη περίπτωση. Εννοείται πως σε τέτοια περίπτωση θα κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός εκτάκτων γεγονότων (ΕΜΑΚ), όμως η διοργάνωση δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη προσέγγιση του συνεργείου διάσωσης στο σημείο του ενδεχόμενου συμβάντος, με το όποιο κόστος στην κατάσταση υγείας του αγωνιζόμενου, όπως επίσης και για τυχόν οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την κινητοποίηση συνεργείων διάσωσης, τα οποία επιβαρύνουν τον παθόντα/πάσχοντα.

ΕΠΑΘΛΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΑ : Δεν δίδονται έπαθλα στους νικητές της δοκιμασίας, ούτε όμως και αναμνηστικά μετάλλια τερματισμού. Όλοι όσοι τερματίζουν θεωρούνται ισότιμοι και η μόνη διαφορά ανάμεσά τους είναι η επίδοση, που τους κατατάσσει ανάλογα σε πίνακα τερματισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Τα αποτελέσματα του αγώνα δημοσιεύονται αναλυτικά στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τρόχαλου. Οι καλύτερες επιδόσεις δημοσιεύονται στον σχετικό πίνακα των ρεκόρ, διαχρονικά. Επιπλέον, τα αποτελέσματα όσων τερματίσουν -έστω και εκπρόθεσμα στον τελευταίο κύκλο- θα αποσταλούν στην ITRA για βαθμολόγηση. Σημειώνεται ότι το γεγονός έχει πιστοποιηθεί από την ITRA και δίνει 2 βαθμούς. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και με την HARTA, με το πρωτάθλημα της οποίας έχει συμβληθεί ο αγώνας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ : Θα τηρηθούν προληπτικά μέτρα στον Αηγιάννη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, κυρίως σε θέματα τροφοδοσίας. Ο χώρος είναι ανοικτός, η εποχή δεν ευνοεί τη μετάδοση της νόσου και ο αριθμός των ανθρώπων που θα συγκεντρωθούν στην περιοχή είναι μικρός, ώστε να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες μετάδοσης. Καλό είναι ο καθένας να τηρήσει τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την περίπτωση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ : Ο κάθε αγωνιζόμενος απαλλάσσει εκ προοιμίου τη διοργάνωση, από οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από βλάβη της υγείας του προκύψει στη διάρκεια του γεγονότος ή μετά από αυτό, εξαιτίας παθολογικών ή φυσικών αιτίων. Η ευθύνη της διοργάνωσης περιορίζεται στις υπηρεσίες-παροχές που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο κάθε αθλητής, θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης, με την παραλαβή του αριθμού του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : Με τη συμμετοχή του ο κάθε αγωνιζόμενος εκχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα τραβηχτούν στη διάρκεια του γεγονότος,  θα δημοσιευτούν στο μέλλον και θα αφορούν όσους συμμετείχαν σε αυτό.