1 May 2022

33km > 2870m > 5:30h

D
H
M
S
Race is on!

Η αφορμή

Το 2020 χαράχτηκε μια νέα διαδρομή στις πλαγιές του Ολύμπου, ένας κύκλος 20 μιλίων, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση μιας άλλης δοκιμασίας, του Gulag των 100 μιλίων. Ο κύκλος αυτός αμέσως τράβηξε το ενδιαφέρον κορυφαίων αθλητών του ορεινού τρεξίματος

Η έμπνευση

Πάντα υπήρχε πρόθεση να δημιουργηθεί μια απόλυτη αθλητική δοκιμασία στα μονοπάτια του Ολύμπου, κάποια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή με αυξημένη δυσκολία, που να αφορά εκείνους τους αθλητές που είναι ικανοί να απαντήσουν σε αυτήν με κορυφαίες επιδόσεις

Η δοκιμασία

Ο Τρόχαλος (=σωρός από πέτρες) και τοπωνύμιο της διαδρομής αυτής των 20 μιλίων, είναι μια κυκλική διαδρομή που στην ολοκλήρωσή του συγκεντρώνει σχεδόν 3000 μέτρα ανάβασης, κάτι που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο έναν αθλητή που αναζητά δυνατές προκλήσεις