Gulag – Κανονισμοί 2023

Ενημέρωση: 4 Απριλίου 2022

 

ΓΕΝΙΚΑ : Το “Gulag-100” δεν είναι ένας αγώνας με τη στενή έννοια του όρου αλλά μια δοκιμασία αθλητικού χαρακτήρα για εξαιρετικά έμπειρους και ικανούς αθλητές ορεινής υπεραντοχής. Το γεγονός ότι αποτελείται από πέντε κύκλους αυξάνει το βαθμό δυσκολίας, εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης που φέρνει η διαδικασία της επανάληψης. Η απομόνωση και η αυτονομία των αθλητών, επιλέχθηκαν από τη διοργάνωση σαν ένα ακόμα εμπόδιο που καλούνται να ξεπεράσουν. Η διαδρομή έχει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ενός trail αγώνα (καθαρό ίχνος, σαφή σήμανση), απαιτείται όμως από τους αθλητές να αγγίξουν και να ξεπεράσουν τα όρια των φυσικών αντοχών τους. Δεν πρόκειται για δοκιμασία που περιέχει και στοιχεία προσανατολισμού!

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2023 : Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, με ώρα έναρξης στις 10:00 το πρωί και λήξη 48 ώρες αργότερα (10:00 της Κυριακής, 23 Απριλίου), με χώρο υλοποίησης την τοποθεσία Αηγιάννης του Λιτοχώρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ : Καταρχήν, δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άντρες που έχουν συμπληρωμένο το 23ο έτος της ηλικίας τους. Ως αγωνιστικό κριτήριο, καθορίζεται ο τερματισμός σε έναν αγώνα ultra-trail 100 miles, τα τελευταία 3 ημερολογιακά έτη, πριν το έτος διεξαγωγής του Gulag. Θα γίνουν δεκτοί μέχρι 48 αθλητές. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή έχουν την απόλυτη ευθύνη για τη συμμετοχή τους, άρα και την εμπειρία και τη γνώση να κινηθούν σε περιβάλλοντα όπως αυτό του Gulag-100, ημέρα και νύχτα και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ : Δεν ζητείται ιατρική βεβαίωση καλής υγείας για τη συμμετοχή στη δοκιμασία, αφού για τόσο ακραίες δοκιμασίες δεν μπορούν τέτοιου είδους πιστοποιητικά υγείας να έχουν ιδιαίτερη αξία. Όλοι οι αθλητές όμως θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης για τη συμμετοχή τους στο γεγονός.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Θα υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής, στο διάστημα από 6 Μαρτίου 2023 μέχρι τη συμπλήρωση 48 εγκεκριμένων συμμετοχών, διαφορετικά η διαδικασία θα κλείσει την 1η Απριλίου 2023.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ και καταβάλλεται με την παραλαβή του αριθμού.

ΠΑΡΟΧΕΣ : Το τίμημα συμμετοχής καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του γεγονότος, τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, το αναμνηστικό “μέταλλο” τερματισμού, τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα (σε κάθε τέλος κύκλου) αλλά και στο τέλος του. Αναμνηστικά δώρα δεν προβλέπονται!

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ : Ως «τερματισμός» ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμασίας στο χρονικό όριο των 48 ωρών, με τήρηση όμως και των 4 ενδιάμεσων, οι οποίοι αποτελούν και τα ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού: 8:00 → 17:00 → 27:00 → 37:00 → 48:00 (καθαροί χρόνοι κύκλων 8:00 → 9:00 → 10:00 → 10:00 → 11:00).  Το χρονικό όριο των 48 ωρών τέθηκε με βάση αθλητικές παραδοχές τουλάχιστον μέτριου επιπέδου (ITRA > 550pts) και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη όρια που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μέγεθος αγώνα. Ως ενδιάμεσος χρόνος εγκυρότητας σε κάθε κύκλο, θεωρείται ο χρόνος άφιξης του αθλητή, όχι ο χρόνος αναχώρησης! Ο χρόνος που καταναλώνεται στον έλεγχο και αντικατάσταση της κάρτας διάτρησης αλλά και της τροφοδοσίας, της αλλαγής ρουχισμού κλπ, προσμετράται και επιβαρύνει το χρόνο του επόμενου κύκλου. Η επιλογή του χρόνου άφιξης από το χρόνο αναχώρησης προτιμήθηκε λόγω της κλιμακωτής αύξησης του χρονικού ορίου από κύκλο σε κύκλο, μετακυλίοντας τις όποιες καθυστερήσεις ανασύνταξης κλπ στον επόμενο κύκλο, που συνήθως έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τον προηγούμενο. Ο αθλητής φτάνοντας στο τέρμα του κύκλου, οφείλει να παρουσιαστεί άμεσα στον χρονομέτρη και να δηλώσει την άφιξή του, όπως επίσης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και την αναχώρησή του, οπότε και η γραμματεία του επισυνάπτει την κάρτα διάτρησης του επόμενου κύκλου. Σε περίπτωση οικειοθελούς εγκατάλειψης, και πάλι οφείλει να το δηλώσει στη γραμματεία! Και στις τρεις περιπτώσεις, η παρουσίαση του αθλητή στη γραμματεία είναι καίριας σημασίας για την ασφαλή υλοποίηση του αγώνα!

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ : Η δοκιμασία δεν αναβάλλεται, ούτε ματαιώνεται για λόγους κακών καιρικών συνθηκών. Η εκκίνηση θα δοθεί κανονικά, την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα (Παρασκευή 10:00πμ), ασχέτως δε των καιρικών συνθηκών δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση στο χρονικό όριο των 48 ωρών.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : Η διαδρομή έχει συνολικό ανάπτυγμα 165 χιλιόμετρα και συνολική ανάβαση 14.200 μέτρα. Αποτελείται από πενταπλή επανάληψη ενός συγκεκριμένου κύκλου 32,7 χιλιομέτρων και 2860 μέτρων ανάβασης, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, με αρχή και τέλος την τοποθεσία Αηγιάννης Λιτοχώρου και κύριο πεδίο κίνησης, τη χαράδρα του Ενιπέα (δείτε εδώ το χάρτη). Η διεύθυνση πορείας είναι διαφορετική σε κάθε κύκλο (δεξιόστροφη: όπως οι δείκτες του ρολογιού & αριστερόστροφη: αντίθετα με τους δείκτες), με τη διαδοχή των κατευθύνσεων ως εξής : 1-Αρ, 2-Δξ, 3-Αρ, 4-Δξ, 5-Αρ. Η διαδρομή είναι σαφής και στοιχειωδώς αλλά επαρκώς σηματοδοτημένη, αφού κινείται πάνω σε υφιστάμενα μονοπάτια αποκλειστικά, συνεπώς δεν απαιτούνται δεξιότητες προσανατολισμού από τους αγωνιζόμενους! Το ίχνος του ενός κύκλου είναι γνωστό εκ των προτέρων και βρίσκεται διαθέσιμο σε μορφή ψηφιακού αρχείου (gpx) εδώ.

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Όλοι οι αγωνιζόμενοι εφοδιάζονται με μία διαφορετικού χρώματος κάρτα διάτρησης σε κάθε κύκλο, την οποία οφείλουν να παραδίδουν στη γραμματεία με την άφιξή τους, δεόντως τρυπημένη από διατρητικές συσκευές που θα βρίσκονται σε 6 σημεία της διαδρομής. Η διάτρηση γίνεται από τους ίδιους τους αθλητές, άρα οι αγωνιζόμενοι φέρουν και την ευθύνη για τη σωστή διάτρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: κάρτα από την οποία απουσιάζει έστω και μία διάτρηση, συνιστά και τον αποκλεισμό του αγωνιζόμενου από τη συνέχιση της προσπάθειας! Τα χρώματα των καρτών είναι τα εξής: 1-πράσινη, 2-κίτρινη, 3-πορτοκαλί, 4-κόκκινη, 5-μαύρη και πάνω τους βρίσκονται τυπωμένα με αύξουσα σειρά τα 6 σημεία διάτρησης για τους αριστερόστροφους κύκλους (1-3-5) και με φθίνουσα για τους δεξιόστροφους (2-4). Απώλεια της κάρτας ελέγχου στη διαδρομή συνιστά αποκλεισμό! Ο αγωνιζόμενος φτάνοντας στο τέλος του κύκλου, παρουσιάζεται άμεσα στη Γραμματεία και παραδίδει την κάρτα. Η κάρτα του επόμενου κύκλου επισυνάπτεται στο σακίδιο του αθλητή, όταν αυτός ξεκινά την προσπάθεια του επόμενου κύκλου, με την αναχώρησή του!

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Παρέχεται τροφοδοσία με γεύμα στο τέλος του κάθε κύκλου στον Αηγιάννη. Στο ενδιάμεσο προσφέρονται μόνο εμφιαλωμένα νερά σε ένα σημείο (Αηλιάς, στο Κ-25 ή Κ-8). Πέραν αυτών των δύο σημείων, οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να ρυθμίσουν από μόνοι τους τα ζητήματα τροφοδοσίας, με ότι μεταφέρουν πάνω τους. Στη διαδρομή υπάρχουν αρκετά τρεχούμενα νερά πηγών, που φυσικά είναι πόσιμα και ασφαλή! Απαγορεύεται με αποκλεισμό η οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη των αγωνιζόμενων, πέρα από τα όρια του χώρου στον Αηγιάννη (αρχή/τέλος κύκλου). Εξωτερική υποστήριξη εκτός της περιοχής του Αηγιάννη, συνιστά και αποκλεισμό του αθλητή!

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΑ ΝΕΡΑ : Καίριας σημασίας τα νερά πηγών η ρυακιών πάνω στη διαδρομή του κύκλου, πολύτιμα για την υδρολογική ισορροπία των αθλητών. Παρατίθενται εδώ τα χιλιομετρικά σημεία που βρίσκονται τα σημεία πόσιμου νερού: α) αριστερόστροφα 5 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21, β) δεξιόστροφα 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 28. Να σημειωθεί ότι στο Κ-25 (αριστερόστροφα και Κ-8 δεξιόστροφα) υπάρχει απόθεμα εμφιαλωμένου νερού σε μπουκάλια του 1,5 λίτρου, όπου ο κάθε αθλητής μπορεί να ανεφοδιαστεί για να συνεχίσει.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Θα υπάρχει ένα σημείο ελέγχου με προσωπικό (Γκόλνα) και ακόμα 6 με συσκευή διάτρησης (αριστερόστροφα) : Μύλοι (Κ-6), Χούτα (Κ-8), Πέντε Οξιές (Κ-14), Κοκκώνα (Κ-17), Πόρτες (Κ-23), Τσουκνίδα (Κ-29)! Τα σημεία αυτοελέγχου καταβλήθηκε προσπάθεια να βρίσκονται σε χαρακτηριστικά σημεία της διαδρομής, πηγές ή ρυάκια (Πέντε Οξιές, Κοκκώνα) αλλά και σημεία διασταυρώσεων με πινακίδες (Τσουκνίδα, Μύλοι).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : Απαγορεύεται η εξωτερική υποστήριξη των αγωνιζόμενων οπουδήποτε αλλού εκτός από το χώρο εκκίνησης/τερματισμού (Αηγιάννης). Εκεί επιτρέπεται οποιαδήποτε υποστήριξη και χωρίς περιορισμό σε χρόνο (τροφοδοσία, ρουχισμός, μασάζ κλπ). Συνιστάται ισχυρά στους αγωνιζόμενους η παρουσία ομάδας υποστήριξης, η οποία να έχει αυτονομία σε ενέργεια (φωτισμό, θέρμανση), όπως και άλλες ευκολίες (μαγείρεμα, κατασκήνωση, ρεύμα, φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών κλπ). Ο χώρος της εκδήλωσης προσφέρει δυνατότητα κατασκήνωσης, νερό και τουαλέτες, όπως και πρόσβαση συμβατικών ΙΧ αυτοκινήτων, καθώς η τοποθεσία του αγώνα, ο Αηγιάννης, βρίσκεται στις παρυφές του Λιτοχώρου (4χλμ) και είναι προσβάσιμη ακόμα και με λίγη ώρα περπάτημα.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ : Απαγορεύεται η συνοδεία των αγωνιζόμενων έστω και για ελάχιστα μέτρα, από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν συμμετέχει ως αγωνιζόμενος επίσης στο γεγονός. Συνοδεία θεωρείται η παράλληλη πορεία τρίτου προσώπου με τον αγωνιζόμενο, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων μπροστά ή πίσω από τον αθλητή. Η παράβαση του κανονισμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ :  α) μπουφάν αδιάβροχο, β) αλουμινοκουβέρτα, γ) ψυκτικό σπρέι για πόνους 200ml, δ) φακός, ε) τηλέφωνο, στ) ασκός/δοχείο υγρών 1L (αθροιστικά) το ελάχιστο. Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ελέγχεται στην ολοκλήρωση του κάθε κύκλου, τη στιγμή που δηλώνει ο αθλητής την άφιξή του στον χρονομέτρη, όπως και κατά την αναχώρησή του! Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει τον εξοπλισμό και στο CP “Μοναστήρι” ή σε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα CP.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ : α) Τροφή, β) Ρολόι GPX, γ) Αιμοστατικό, δ) Μπατόν, ε) Κύπελλο πολλαπλών χρήσεων, στ) μπαταρίες φακού, ζ) ανταλλακτικός φακός, η) αναπτήρας, θ) χαρτομάντηλα

ΠΟΙΝΕΣ : Για όλες τις παραβάσεις των κανονισμών (διάτρηση/απώλεια κάρτας, απουσία υποχρεωτικού εξοπλισμού, συνοδεία, υποστήριξη κατά μήκος της διαδρομής), υπάρχει μία και μόνο ποινή, ο αποκλεισμός από τη συνέχιση της δοκιμασίας. Το ίδιο ισχύει και για την εκπρόθεσμη άφιξη των αθλητών στο τέλος του κάθε κύκλου στον Αηγιάννη, έστω και για ένα δευτερόλεπτο από το προβλεπόμενο χρονικό όριο, σύμφωνα με το χρονόμετρο της Γραμματείας!

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ : Όποιος αναγκαστεί να εγκαταλείψει στο μέσον του κύκλου, πρέπει να γνωρίζει πως δεν υπάρχει οργανωμένη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη διαδρομή από πλευράς διοργάνωσης. Τέσσερα σημεία είναι προσβάσιμα από αυτοκίνητο της υποστήριξης του κάθε αγωνιζόμενου: Μύλοι, Ζηλνιά, Μοναστήρι, Αηγιάννης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχει ομάδα υποστήριξης, που θα αναλάβει το έργο της τυχόν περισυλλογής του αθλητή που θα εγκαταλείψει.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Προβλέπεται στοιχειώδης ιατρική υποστήριξη και πρώτες βοήθειες μόνο στον Αηγιάννη! Ο κάθε δοκιμαζόμενος έχει την ευθύνη για την αυτοπροστασία του από τραυματισμούς στη διάρκεια της δοκιμασίας!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Δεν προβλέπεται ομάδα ασφάλειας των αγωνιζόμενων από την πλευρά της διοργάνωσης, συνεπώς ο καθένας οφείλει να προστατέψει τον εαυτό του από εξωτερικούς κινδύνους και τραυματισμούς, αναφορικά με το θέμα της διακομιδής του σε έκτακτη περίπτωση. Εννοείται πως σε τέτοια περίπτωση θα κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός εκτάκτων γεγονότων (ΕΜΑΚ), όμως η διοργάνωση δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη προσέγγιση του συνεργείου διάσωσης στο σημείο του ενδεχόμενου συμβάντος, με το όποιο κόστος στην κατάσταση υγείας του αγωνιζόμενου, όπως επίσης και για τυχόν οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την κινητοποίηση συνεργείων διάσωσης, τα οποία επιβαρύνουν τον παθόντα/πάσχοντα.

ΕΠΑΘΛΑ : Δεν δίδονται έπαθλα στους νικητές της δοκιμασίας. Όλοι όσοι τερματίζουν θεωρούνται ισότιμοι και η μόνη διαφορά ανάμεσά τους είναι η επίδοση, που τους κατατάσσει ανάλογα σε πίνακα τερματισμών.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ : Όσοι αγωνιζόμενοι καταφέρουν να τερματίσουν εμπρόθεσμα (εντός των 48 ωρών) και έγκυρα, θα τιμηθούν με ειδικό, αριθμημένο “μέταλλο”! Το μετάλλιο θα είναι διαχρονικό, με μοναδική αρίθμηση και θα αφορά όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις του Gulag-100. Παράλληλα θα δημιουργηθεί κατάλογος διαχρονικών τερματισμών, με αύξοντα αριθμό μητρώου τερματισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Τα αποτελέσματα του αγώνα θα δημοσιευτούν αναλυτικά στο διαδίκτυο και θα δημιουργηθούν πίνακες με κατάταξη των επιδόσεων. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη και σταθερή διαδρομή στο μέλλον, θα υπάρχει πίνακας καλύτερων επιδόσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα όσων τερματίσουν -έστω και εκπρόθεσμα στον τελευταίο κύκλο- θα αποσταλούν στην ITRA για βαθμολόγηση. Σημειώνεται ότι το γεγονός έχει πιστοποιηθεί από την ITRA και δίνει 6 βαθμούς. Παρόμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί και με την HARTA, στο πρωτάθλημα της οποίας έχει συμβληθεί ο αγώνας.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ COVID ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ : Θα τηρηθούν προληπτικά μέτρα στον Αηγιάννη κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, κυρίως σε θέματα τροφοδοσίας. Ο χώρος είναι ανοικτός, η εποχή δεν ευνοεί τη μετάδοση της νόσου και ο αριθμός των ανθρώπων που θα συγκεντρωθούν στην περιοχή είναι μικρός, ώστε να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες μετάδοσης. Καλό είναι ο καθένας να τηρήσει τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα για την περίπτωση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ : Ο κάθε αγωνιζόμενος απαλλάσσει εκ προοιμίου τη διοργάνωση, από οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από βλάβη της υγείας του προκύψει στη διάρκεια του γεγονότος ή μετά από αυτό, εξαιτίας παθολογικών ή φυσικών αιτίων. Η ευθύνη της διοργάνωσης περιορίζεται στις υπηρεσίες-παροχές που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Ο κάθε αθλητής, θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης, με την παραλαβή του αριθμού του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : Με τη συμμετοχή του ο κάθε αγωνιζόμενος εκχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα τραβηχτούν στη διάρκεια του γεγονότος,  θα δημοσιευτούν στο μέλλον και θα αφορούν όσους συμμετείχαν σε αυτό.